Sklopljen prvi kolektivni ugovor u APN-u

Zagreb, 3. studenoga 2023. – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a prema Odluci Vlade RH, preuzela poslove i aktivnosti obnove od posebnog javnog interesa za RH.

Slijedom toga SDLSN RH i APN sklopili su prvi kolektivni ugovor kojim su regulirana materijalna i radna prava službenika i namještenika zaposlenih u toj Agenciji.

Kolektivni ugovor potpisali su predsjednica SDLSN RH Iva Šušković i direktor APN-a Dragan Hristov, 26. listopada 2023. godine.