U Primorsko – goranskoj županiji dogovoreno povećanje koeficijenata za obračun plaća zaposlenika

Rijeka, 28. ožujka 2024. – Nakon što je sindikalna povjerenica SDLSN RH u Primorsko-goranskoj županiji Slavica Juranić predložila poslodavcu izmjenu Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Primorsko – goranske županije, sastali su se pregovarački odbori obiju strana te usuglasili povećanje koeficijenata u rasponu 5-20 posto, ovisno o radnom mjestu i stručnoj spremi zaposlenika u Županiji.

Prijedlog Odluke o povećanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Primorsko – goranske županije usvojen je na Skupštini Primorsko – goranske županije.

Nadamo se i nadalje dobroj suradnji Sindikata i poslodavca Primorsko – goranska županija.
Zajedno do većih plaća i boljih uvjeta rada.