UOČI IZBORA – KOME SMETA ŠTO SMO SPASILI SINDIKAT?

Zagreb, 4. prosinca 2023. – Slijedom iskazane zainteresiranosti novinara magazina Nacional Željka Rogošića, uoči izbora u Sindikatu, za stanje i odnose i zanimljivoj financijskoj situaciji u Sindikatu, te postavljenim pitanjima iz kojih proizlazi dojam da proziva sadašnju predsjednicu SDLSN RH i Glavno povjereništvo SDLSN RH u mandatu od prosinca 2019. za poslovanje sa SŠKU iz prethodnog razdoblja, te ima potrebe ulaziti u interne odnose u Sindikatu možemo se samo pitati je li to stoga što smo podnijeli kaznenu prijavu protiv SŠKU ili stoga što smo povukli depozite radi formiranja svoje blagajne uzajamne pomoći ili je to zbog naše povećane sindikalne aktivnosti ili možda zato što su tu aktivnost prepoznali i naši članovi.

Postavljamo pitanje iskazuje li taj novinar interes i prema onim sindikatima kod kojih nema ovakvih izbora kao kod nas te nas čudi što takav interes nije iskazan ranije već par godina nakon što smo raščistili stanje u Sindikatu.

Čini nam se da se, neovisno o rezultatima izbora, pokušava javno ocrniti i oslabiti naš Sindikat.

Bila su i za očekivati ovakva nastojanja kojima se pokušava naštetiti našem Sindikatu obzirom na sve aktivnosti koje je SDLSN RH pod vodstvom predsjednice poduzeo u ranijem razdoblju po pitanju plaća u državnoj službi kada je kroz mnogobrojne aktivnosti, prosvjede i štrajk postigao vrlo značajne rezultate, a valjda kako bi pokušali spriječiti da upravo SDLSN RH pod vodstvom predsjednice sudjeluje u drugoj fazi pregovaranja i izradi Uredbi o koeficijentima za državnu odnosno javne službe. Obzirom na odabrani trenutak očekivanog članka postavlja se pitanje zar se tjednik Nacional uključuje u izbore u SDLSN RH i ako da, zašto?

S obzirom da ne možemo biti sigurni hoće li novinar u očekivanom članku navesti odgovore Sindikata, u nastavku vam prenosimo postavljena pitanja i odgovore Sindikata.

Pitanja novinara:

 1. Zašto Sindikalna štedno kreditna unija nije priznala dio duga Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika od 5,6 milijuna kuna, koje je SDLSN dao SŠKU još 2012. godine radi pokrivanja gubitaka Sindikalne štedno kreditne unije?
 2. Zašto su Vaš prethodnik, a sad i Vi kao predsjednica SDLSN izbjegavate govoriti o Aneksu ugovora sa SŠKU iz 2017. godine?
 3. Zašto se prijašnji i sadašnji članovi Glavnog povjereništva SDLSN koji su obnašali dužnosti u SŠKU nisu brižljivo odnosili i priznavali dug Sindikalne štedno kreditne unije prema SDLSN-a i zašto su glasovali za financijska izvješća SŠKU u kojima se ne spominje dug SDLSN-u?
 4. Jeste li i Vi i glavna tajnica SDLSN-a Marija Dill Bačić glasovali za takva izvješća SŠKU koja ne priznaju i spominju dug Sindikalne štedno kreditne unije?
 5. Zašto SDLSN nije uspio od bivše Uprave SŠKU i Nadzornog odbora SŠKU dobiti podatak o iznosu za kojeg je SŠKU prodala 500 četvornih metara prostora u Radničkoj cesti 22, iako je prostor prodan još 2008. godine?
 6. Zašto je Glavno povjerenstvo donijelo odluku da se prekine poslovna suradnja sa SŠKU?
 7. Je li točno da je SDLSN kupio nekretnine od SŠKU 2018. godine po cijenama iznad tržišnih? Ako jest zašto je to napravljeno?
 8. Jeste li u ime SDLSN potraživanja prijavili u tražbine i jesu li potraživanja priznata u stečajnom postupku SŠKU otvorenom 2022. godine
 9. Zašto je otkaz radnog odnosa u SDLSN dobio Siniša Kuhar? Je li točno da ste taj otkaz Vi tražili, a potom sa Kuharom potpisali nagodbu koja je SDLSN koštala oko pola milijuna kuna?
 10. Zašto je u iz SDLSN-a isključen Niko Stjepović?
 11. Je li točno da ste članovima Nadzornog odbora SDLSN-a u listopadu 2021. godine odbili pokazati dokumentaciju u vezi Aneksa ugovora sa SŠKU i o tome im uskratili potrebne informacije i time prekršili Statut SDLSN?
 12. Zašto je vaš sindikat izgubio reprezentativnost i je li zbog toga itko odgovarao?

Odgovori predsjednice:

Poštovani,

sva vaša pitanja odnose se na događanja prije mog mandata. Upravo zbog uočenih nepravilnosti u radu SŠKU, a koje su se događale prije nego što sam u prosincu 2019. godine preuzela vodstvo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika podnijeli smo kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Odgovori na pitanja od 1. do 8. i na 11. pitanje:

 • SŠKU je pravna osoba nad kojom je otvoren stečaj.
 • Sindikat je s obzirom na depozite koje je imao tamo položene, prijavio svoja potraživanja. Tom prilikom prijavili smo i sva druga moguća potraživanja za koja je odvjetnik trgovačkog prava kojeg smo angažirali procijenio da imaju ikakvu šansu biti priznata.
 • Sredstvima SŠKU upravlja stečajna upraviteljica te predlažem da njoj proslijedite upit vezano za upravljanje stečajnom masom, odnosno zašto nije pojedinim vjerovnicima priznala neka potraživanja.
 • Nisam upoznata da bi postojao Aneks ugovora sa SŠKU iz 2017. god., a radi se o periodu prije mog mandata. Za vrijeme mog mandata Sindikat nije imao nikakav ugovor o poslovnoj suradnji sa SŠKU, već tamo položene depozite. Prema dokumentaciji u Sindikatu moj prethodnik je sklopio ugovor o poslovnoj suradnji sa SŠKU 2012. na određeno vrijeme od 5 godina, koje je isteklo prije mog mandata koji je počeo u prosincu 2019. Aneks tog ugovora članovi Nadzornog odbora, a koji su to bili i u prehodnom mandatu, već su tražili od prethodnog predsjednika te bi pretpostavljam bili upoznati s takvim Aneksom da je postojao. Kako da odbijem dostaviti nešto što ne postoji?
 • Pod prekidom poslovne suradnje sa SŠKU pretpostavljam da smatrate odluku Glavnog povjereništva Sindikata koje je odlučilo povući depozite Sindikata iz SŠKU radi osnivanja Blagajne uzajamne pomoći po uzoru na druge sindikate, jer je ocijenjeno da je to u interesu naših članova koji tako mogu ostvariti povoljnije zajmove nego li u SŠKU. Tako je zaustavljen daljnji odljev dijela članstva, s obzirom da je u prethodnom razdoblju značajan broj članova od nas otišao u druge sindikate samo iz razloga što su kod drugih postojale kase uzajmne pomoći, a kod nas ne.
 • Nejasno mi je pitanje o tome tko je i kako u skupštini SŠKU glasovao za nešto čega nema u financijskim izvješćima. U skupštini SŠKU bilo je 60 skupštinara i to pitanje možete uputiti svakom od njih ili se možete konzultirati sa stečajnom upraviteljicom ili s državnim odvjetništvom kojem sam kao predsjednica Sindikata zajedno s članovima Glavnog povjereništva podnijela kaznenu prijavu zbog uočenih nepravilnosti u radu SŠKU – protiv nepoznatih osoba. Tako biste mogli pomoći i nama.
 • U odnosu na nekretnine SŠKU, navodim da sam izabrana u prosincu 2019. Vaše pitanje odnosi se na 2018. – Odluka o kupovini nekretnina od SŠKU bila je tada donesena sukladno pravilima Sindikata, nisam u tome sudjelovala te nisam upoznata koliko je tada iznosila tržišna vrijednost nekretnina.
 • Sve informacije i dokumentaciju kojom raspolažemo dostavili smo ODO-u koje je nadležno provoditi istražne radnje. Ja sam izabrana na mandat u prosincu 2019. te stječem dojam da prozivate mene i ovo Glavno povjereništvo – pitam se je li to zbog toga što smo podnijeli kaznenu prijavu protiv SŠKU i odgovornih osoba.
 • Vaši upiti u odnosu na SŠKU prvenstveno se tiču postupanja stečajne upraviteljice kao ovlaštene osobe i ODO-a vezano za kaznena djela na koja svojim pitanjima aludirate.

Odgovor na 9. pitanje:

 • Bivši glavni tajnik razriješen je s te dužnosti na moj prijedlog odlukom GP, dobio je ponudu drugog radnog mjesta u Sindikatu, što je odbio te je formalno zakonski dobio otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora. Kako nije pristao na novi ugovor za novo radno mjesto,  već je pokrenuo sudski spor, zajednički smo u tom sporu zaključili kako je najsvrsishodnije zaključiti sudsku nagodbu, te mu je temeljem te nagodbe isplaćena otpremnina. Iznos otpremnine proizlazi iz otkaza i njegovog ugovora o radu i primjene odredbi o visini otpremnine za državne službenike i namještenike, kao i iz sudske nagodbe. To je za Sindikat bilo značajno povoljnije rješenje nego li vođenje dugotrajnog sudskog spora, a približno tolika bruto otpremnina bi mu u svakom slučaju bila isplaćena.

Odgovor na 10. pitanje:

 • Niko Stjepović isključen je iz Sindikata odlukom Glavnog povjereništva 29. rujna 2022. zbog djelovanja suprotno Statutu Sindikata i protivno načelima i svrsi djelovanja Sindikata, a kakvu djelatnost imenovani i danas nastavlja, te se već godinama iznimno trudi narušiti ugled ovom Sindikatu. S obzirom na Vaša brojna pitanja vezana za SŠKU, ističem da je upravo Niko Stjepović bio predsjedavajući skupštine SŠKU od 2020. do stečaja te je u konačnici nesazivanjem skupštine doprinio tome da SŠKU ode u stečaj.

Odgovor na 12. pitanje:

 • SDLSN RH je kao jedan od najvećih sindikata u RH na značajnom području svog djelovanja reprezentativan, te kolektivno pregovaramo više nego ijedan drugi sindikat.
 • Ako pod svojim pitanjem mislite na gubitak reprezentativnosti u državnim tijelima, u prvom redu Vas upućujemo na sporne odredbe Zakona o reprezentativnosti protiv kojih smo podnijeli Zahtjev Ustavnom sudu RH za ocjenu suglasnosti tog zakona s Ustavom, a koji zahtjev Vam dostavljamo u privitku.
 • Nadalje, do pada broja naših članova u državnoj službi, ali ne u Sindikatu, došlo je i temeljem promjena Zakona o sustavu državne uprave 2019. godine (promjena statusa naših članova iz ureda državne uprave iz državnih u regionalne službenike i namještenike), te nam je taj akt državne vlasti prouzrokovao gubitak reprezentativnosti u državnoj službi, tako što je 2020. temeljem Zakona oko 2000 naših članova izgubilo status državnih službenika i namještenika.
 • Sada u državnoj službi imamo blizu 7000 članova, no zakonske odredbe onemogućavaju nam kolektivno pregovaranje za njih, što je detaljno opisano u Zahtjevu Ustavnom sudu.
 • Dolaskom na mandat uspjela sam povećati broj članova u državnoj službi u odnosu na zatečeni, ali i to je u značajnoj mjeri opstruirano ponajviše najavom državne vlasti davanja pogodnosti članovima reprezentativnih sindikata, što su u slučaju državne službe policijski sindikati, te nam je izmjenom ZOR-a otežan taj posao jer su neki naši povjerenici bili dovedeni u zabludu te su sa članovima prešli u policijske sindikate samo zbog obećanja većih prava koja su im tamo obećana stupanjem na snagu novih odredbi ZOR-a. Takve izmjene ZOR-a ukinuo je Ustavni sud, no šteta nam je učinjena.
 • Brojni naši članovi iskazuju interes za povratkom u SDLSN RH te nam se članovi žale na nekolegijano postupanje jednog od policijskih sindikata (SPH), koji je čak u štrajku u pravosuđu tražio da se za sindikalne aktivnosti naplaćuje korištenje prostora, dok oni za te članove nisu organizirali ništa.