Tražimo da svi sindikati u državnoj službi, a ne samo sindikat policije, sudjeluju u kolektivnom pregovaranju

Zagreb, 1. prosinca 2003. – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN RH) uputio je Vladi niz primjedbi na predložene nacrte Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te Zakona o državnim službenicima.

SDLSN RH i dalje nastavlja sudjelovanje u radnim skupinama pri Ministarstvu rada i GSV-u ispred NHS-a.

Tražili smo da se Zakonom o državnim službenicima izmijeni odredba o reprezentativnosti kako bismo omogućili socijalni dijalog za naše članove zaposlene u državnim tijelima izvan policije, kao i za članove drugih sindikata u državnim tijelima kojima to unatoč velikom broju članova nije uvaženo.

Da bi se omogućilo sindikalno djelovanje na području cjelokupne državne službe, odnosno državnim službenicima i namještenicima i u drugim državnim tijelima koji obavljaju druge vrste službe, a koji su malobrojniji po broju zaposlenih od policije, te su većinom udruženi i sindikalno aktivni u drugim sindikatima, predlaže se Zakonom o državnim službenicima utvrditi reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje u državnoj službi.

Također, Zakon o plaćama vezuje se i za kolektivne pregovore pa u tom smislu ističemo ustavno problematične odredbe Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata koji u državnoj službi ne razlikuje pojedina državna tijela u odnosu na vrste poslova koji se tamo obavljaju niti uvažava činjenicu da postoje značajno brojniji dijelovi državne službe. To dovodi do toga da pojedini bitni dijelovi državne službe na mogu sudjelovati u kolektivnom pregovaranju.

„Nacrtom Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama predviđa se mogućnost ugovaranja dodataka na plaću vezanih za uvjete rada, pa stoga smatramo nužnim omogućiti  pregovaranje i sindikatima koji djeluju i brojčano su reprezentativni u pojedinom specifičnom dijelu državne službe, s obzirom da je to moguće u javnim službama, dok se u državnoj službi to priznaje samo policiji“, komentirala je Iva Šušković, predsjednica SDLSN RH.

Problematično je i ocjenjivanje zaposlenika predviđeno Zakonom o plaćama u državnoj i javnoj službi te smo uputili primjedbe na stavku koja se tiče ograničavanja broja ocijenjenih najboljom ocjenom (izvrstan) na najviše pet posto službenika kako bi mogli ostvariti dodatak na plaću.

Upitni su i još uvijek nepoznati kriteriji za ocjenjivanje službenika i što ako više od predviđenih pet posto službenika zasluži najvišu ocjenu. Također, ne slažemo se s tim da se zaposleniku koji dobije ocjenu „ne zadovoljava“ odmah uruči otkaz.

„Naprosto to dovodi do zone da se neposredno nadređeni mora odlučiti tko je taj, je li to onaj koji je bliže poslodavcu, bliže vatri, dok drugi neće imati priliku to ostvariti bez obzira na njihovu uspješnost u radu“, rekla je Iva Šušković.

Foto: pixabay.com