Vlada usvojila uredbe o koeficijentima u državnoj i javnim službama

Zagreb, 23. veljače 2024. – Vlada RH na jučerašnjoj sjednici usvojila je uredbe kojima se reguliraju radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova u državnoj i javnim službama.

U nastavku donosimo linkove na materijal objavljen na stranici vlada.hr. Uskoro detaljnije.

Prijedlog uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama
Prijedlog uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama
Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi
Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
Prijedlog uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu
Prijedlog uredbe o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije
Prijedlog uredbe o visini dodatka za zvanja policijskih službenika

Uredba_JRM _tablica
Uredba_posebna_tablica
Uredba _policijski službenici _tablica
Model prevođenja _JRM _tablica
Model prevođenja _posebna _tablica
Model prevođenja _policijski službenici _tablica
Prijelazne odredbe _tablica
Tablica uz uredbu