Zadržavanje i povećanje materijalnih prava zaposlenih u nacionalnim parkovima Plitvička jezera, Brijuni i Paklenica

Zagreb, 14. rujna 2023. – Samo sindikat ima pravo kolektivno pregovarati i sklopiti kolektivni ugovor kojim se ugovaraju veća prava radnika od onih propisanih zakonom.

Socijalni partneri u Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera, Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i Javnoj ustanovi Nacionalni park Paklenica, među kojima i SDLSN RH, zaključili su dodatke važećim kolektivnim ugovorima kojim su zadržana postojeća prava, ali i povećana pojedina materijalna prava radnika.

Među ostalim, definirana je isplata novčane nagrade radnicima za radne rezultate te isplata naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika.

Foto: unsplash.com