Općina Fažana nova podružnica

Zagreb, 15. rujna 2023. – Snaga sindikata ovisi o broju članova, njihovoj informiranosti i spremnosti na djelovanje.

Stoga dobrodošlicu želimo novim članovima u novoosnovanoj sindikalnoj podružnici Općina Fažana.

Na osnivačkoj skupštini za sindikalnu povjerenicu izabrana je Petra Glavina, a za njezina zamjenika Nenad Paić.

Zajedno možemo više!