Dan carinske službe

Zagreb, 21. rujna 2023. – Svim carinskim službenicima, a posebice našim članovima, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske čestita njihov dan, Dan carinske službe, 21. rujna.

Zajedno do boljih uvjeta rada i većih plaća.