Izjednačavanje prava pravosudnih policajaca i policije u MUP-u – naše su sindikalne kolege prepoznale ono što poslodavac još nije

Zagreb, 15. prosinca 2020. –  U tijeku su javna savjetovanja o Prijedlogu Pravilnika o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele prigodne nagrade i priznanja u zatvorskom sustavu, te o Prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Naše članove iz zatvorskog sustava obavještavamo da se mogu i osobno uključiti u javno savjetovanje koje je otvoreno do 17. prosinca 2021.

Osim u navedeno, predstavnici SDLSN RH bili su uključeni prilikom izrade Nacrta Pravilnika o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije, Pravilnika o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu, Pravilnika o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu, te Pravilnika o tretmanu. Pri tome su uvažene i neke od primjedbi naših članova.

Na probleme s kojima se susreću službenici i namještenici u zatvorskom sustavu raspravljano je i na sastancima s čelnim ljudima u resornom ministarstvu. Potkraj prošle godine održan je sastanak s pomoćnicom ministra pravosuđa i uprave Janom Špero i državnim tajnikom Ministarstva Josipom Salapićem, a prije toga i sastanak s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom. Pritom je  raspravljano o problemu otežanog obavljanja poslova u zatvorskom sustavu slijedom nedostatka kadrova, te starosne dobi zaposlenih.

O razmjerima problema svjedoči i Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020. Vlade RH. Na dan 31. prosinca 2020. godine u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima ukupno je bilo 3.558 sistematiziranih radnih mjesta, a popunjeno 2.558, što je popunjenost od 71,89 posto.

Nastavno, javlja se problem vezan uz umirovljenja pravosudnih policajaca. Sindikat je tražio da im se omogući odlazak u mirovinu s navršenom 41 godinom beneficiranog radnog staža, te istodobno mladim ljudima omogući ulazak u sustav.

Predstavnici SDLSN RH od 2020. kontinuirano ukazuju i na potrebu isplaćivanja materijalnih prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom, koja bi službenicima trebala pripasti kada ih se upućuje na rad u druge kaznionice, zatvore odnosno centre. Zakonom predviđeni „premještaj na rad“ u drugu kaznionicu, zatvor, odnosno centar nije privremeni premještaj na radno mjesto, već upućivanje na rad na terenu.

Tijekom proteklog razdoblja postignuta je suglasnost s resornim ministarstvom o potrebi donošenja posebnog zakona koji će odvojeno od Zakona o izvršavanju kazne zatvora regulirati prava i obveze službenika i namještenika zaposlenih u zatvorskom sustavu. Poseban Zakon o službenicima i namještenicima zaposlenim u zatvorskom sustavu bi trebao biti donesen po uzoru na Zakon o policiji, te se očekuje da se pravosudna policija izjednači u pravima s „plavom“ policijom.

Pozdravljamo da je konačno i jedan policijski sindikat iz sustava MUP-a prepoznao potrebu priznanja pravosudnoj policiji istih prava koja ostvaruje „plava“ policija apostrofirajući probleme na koje mi ukazujemo od 2020. godine, te se tome i aktivno pridružio.

Photo: Davor Javorovic/PIXSELL