Neoporezive primitke uobičajeno ugovaraju socijalni partneri kolektivnim ugovorom

Zagreb, 14. prosinca 2021. – Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane Pravilnikom o porezu na dohodak (članak 7.). Uobičajeno ih ugovaraju socijalni partneri (sindikat i poslodavac) kolektivnim ugovorom.

Imajte to na umu prilikom kolektivnih pregovora, vodeći, pritom, računa o visini neoporezivih iznosa.

Svi drugi primici koji nisu navedeni u članku 7. Pravilnika o porezu na dohodak smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu.

Pravilnik o porezu na dohodak
(Izvor: porezna-uprava.hr, redakcijski pročišćeni tekst, „Narodne novine’“, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)

Aktualni Pravilnik na snazi je i primjenjuje se od 5. siječnja 2021. godine, osim članka 77. stavaka 14.-16. koji se primjenjuju od 1. siječnja 2022. godine.

Foto: pixabay.com