Povećanje osnovice zaposlenima u Istarskoj županiji

U svim svojim sindikalnim podružnicama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave SDLSN RH inicira kolektivne pregovore i kolektivno pregovara s poslodavcima – općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima.
Za zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sindikat s poslodavcem sklapa zaseban kolektivni ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obveze.
Visoka sindikalna organiziranost i njegovanje istinskog socijalnog dijaloga između socijalnih partnera – sindikata i poslodavca uvjet su dobrog kolektivnog ugovora.
Primjer naše podružnice koja njeguje dobar i kontinuirani socijalni dijalog s poslodavcem je Istarska županija.
Aneksom br. 8 Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije osnovica za obračun plaće zaposlenima porasla je deset posto.
Čestitke pregovaračkom odboru SDLSN RH.