Uredba o koeficijentima u državnoj službi – usuglašavanje zajedničkih stajališta

Zagreb, 6. veljače 2024. – Našem pozivu za zajedničkim sastankom sindikata koji pokrivaju područje državne službe radi usuglašavanja zajedničkih stajališta o Konačnom nacrtu prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi odazvali su se predstavnici Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i Sindikata porezne uprave Hrvatske.

Vezano:
Uredba o koeficijentima – SDLSN RH poziva sindikate u državnoj službi na suradnju _sdlsn.hr