Prvi kolektivni ugovor za zaposlene u Gradu Senju

Senj, 9. veljače 2024. – Nastavljamo sa sklapanjem kolektivnim ugovora na lokalnoj razini. Danas smo sklopili prvi kolektivni ugovor za službenike i namještenike zaposlene u Gradu Senju. Definirana je osnovica, ugovorena su materijalna prava.

Idemo dalje! Zajedno možemo puno više!