SDLSN RH očitovao se na prijedloge uredbi o koeficijentima u državnoj i javnim službama

Zagreb, 9. veljače 2024. – Slijedom pristiglih primjedbi i prijedloga članova i sindikalnih povjerenika te zaključaka svojih radnih skupina za državnu i javne službe, SDLSN RH očitovao se na Vladin Konačan nacrt prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi te Konačan nacrt prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

U očitovanju za državnu službu, SDLSN RH dostavio je Ministarstvu pravosuđa i uprave primjedbe i prijedloge koji se odnose na poreznu upravu, carinsku upravu, zatvorski sustav, sustav civilne zaštite unutar MUP-a, uključujući pirotehničare Hrvatskog centra za razminiranje, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državni inspektorat, tijela sudbene vlasti i državno odvjetništvo, Pučkog pravobranitelja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Državnu geodetsku upravu, Ministarstvo kulture i medija, Odbor za državnu službu, Državni hidrometeorološki zavod, kao i prijedloge koji se odnose na jedinstvena radna mjesta.

U očitovanju za javne službe, SDLSN RH dostavio je Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike primjedbe i prijedloge koji se odnose na sve javne službe u kojima ima svoje članstvo, dok se pojedini prijedlozi odnose na Hrvatski zavod za zapošljavanje te ustanove zaštite prirode.