SDLSN RH, ipak, dio pregovaračkog odbora

Zagreb. 22. listopada 2021. – U predstojećim kolektivnim pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, predsjednica SDLSN RH Iva Šušković bit će savjetnica predstavnika Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova (NSD MUP) u pregovaračkom odboru reprezentativnih sindikata u državnoj službi.

Time će SDLSN RH sudjelovati u radu pregovaračkog odbora i zastupati prava i interese državnih službenika i namještenika u tijelima u kojima ima članove.

SDLSN RH je prijedlog za suradnjom u kolektivnim pregovorima uputio dvama reprezentativnim sindikatima u državnoj službi. Prihvatio ga je NSD MUP-a, sindikat udružen u sindikalnu središnjicu Nezavisne hrvatske sindikate, kao i SDLSN RH.

Prilikom donošenja odluke NSD MUP-a je imao na umu činjenicu da SDLSN RH zastupa službenike i namještenike u čak 143 tijela državne uprave, a u kojima on sam ili nema članova ili ima minoran broj.

Rezultat je to naše otvorenosti za suradnjom i zajedničkim sindikalnim djelovanjem u interesu članova.