SDLSN RH je bio i ostao snažan, utjecajan i stručan sindikat

Zagreb, 20. listopada 2021. – U današnjem Jutarnjem listu objavljen je članak bombastičnog naslova, a potaknut aktualnim rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, prema kojemu SDLSN RH trenutno nije reprezentativan za kolektivno pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike zaposlene u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima, za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu.

Nažalost, osim iz konteksta pogrešno izvučenih i interpretiranih naslova i podnaslova, članak sadrži i niz netočnih informacija, očito temeljenih na subjektivnoj interpretaciji pojedinaca.

SDLSN RH ima više članova nego u članku spomenute 2013. godine te, prema Registru članova, s današnjim danom, okuplja 15.635 zaposlenih u ministarstvima, zavodima, državnim uredima, državnim upravama, carini, pravosudnoj policiji, kaznenim tijelima, državnim odvjetništvima, sudovima, javnim vatrogasnim postrojbama, jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim institucijama.

Napominjemo kako je sindikat živ organizam koji se kontinuirano razvija, u koji se učlanjuju novi članovi i isčlanjuju postojeći, utemeljuju se i gase sindikalne podružnice. Članovi ne bježe iz sindikata, niti oni koji su otišli pokapaju članove koji su ostali. Sindikat jesu njegovi članovi, bilo njih 200, 2.000 ili 20.000. Za razvoj sindikata odgovorni su svi koji ga čine – članovi, sindikalni povjerenici i vodstvo sindikata. SDLSN RH nije izuzetak.

U konkretnom slučaju, za gubitak reprezentativnosti SDLSN RH u državnoj službi nije zaslužan sindikat ili barem ne isključivo sindikat. Zaslužni su zakonski propisi koji su lani tisuće članova iz državnih tijela preko noći prebacili u županijska tijela. Oni su ostali naši članovi te je SDLSN RH i dalje reprezentativan i pregovara za te članove.

Iako je zakonski trenutno izgubio reprezentativnost u državnoj službi, SDLSN RH je bio i ostao snažan, utjecajan i stručan sindikat koji na razne načine zastupa prava i interese državnih službenika i namještenika u gotovo svim državnim tijelima, u njih 143. I u županijama, u većini gradova i brojnim općinama, te u mnogim ustanovama, udrugama itd.

SDLSN RH prepoznat je i priznat među drugim sindikatima u RH, kao i na europskoj i međunarodnoj razini, te je uvijek otvoren za suradnju i zajedničko sindikalno djelovanje u interesu članova.

Kao takav sigurno će imati ulogu u predstojećim kolektivnim pregovorima i državni službenici i namještenici rasprostranjeni po brojnim državnim tijelima neće ostati u ničijoj milosti ili nemilosti, niti će im plaće određivati policija, te su takve tvrdnje neozbiljne.

Onima neupućenima koji su u navodnom strahu od policije, kako se to navodi u novinarskom članku, treba reći da plaću državnih službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta koji utvrđuje Vlada uredbom i osnovice za izračun plaće koja se ugovara kolektivnim ugovorom, uvećano za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodaci su predmet kolektivnih pregovora socijalnih partnera,

Autore članka inspirirane potresima treba upoznati s time da u SDLSN RH nema nikakvog velikog potresa. Veliki potres bio je u Zagrebu, a još veći u Petrinji, te je SDLSN RH pomogao svim svojim članovima ne malim iznosima pomoći. Autore članka takve veličine ne zanimaju. Oni su zaneseni strahom državnog službenika od policije. Ako bi takav strah državnih službenika uistinu postojao, tada bi to prvenstveni problem predstavljalo Vladi RH. Mi vjerujemo da Vlada RH ne želi da se državni službenici boje da će im policija određivati plaće.

Zaključno, rezultat reprezentativnosti govori o problematičnosti Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. SDLSN RH je već ukazivao na njegovu nelogičnost, no nije bilo sluha. Vjerujemo kako će i Vlada RH iz aktualne reprezentativnosti i kolektivnih pregovora izvući pouku.

Također vjerujemo da će i državni službenici i namještenici koji nisu članovi sindikata, nego su koristili pogodnosti za koje su se kolektivnim pregovaranjem izborili njihovi kolege članovi, dobiti poticaj za učlanjenje u sindikat koji djeluje u svim državnim tijelima, te zagovara prava svih službenika i namještenika.

Članak objavljen u Jutarnjem listu u cijelosti pročitajte u nastavku:
Veliki potres: Plaće 60.000 državnih i lokalnih službenika ovise o – policajcima!