U Gradu Imotskom započeli kolektivni pregovori

Dana 2. veljače 2021. godine održan je prvi sastanak  Gradonačelnika Grada Imotskog i Predsjednice SDLSN RH na kojem su otvoreni kolektivni pregovori za sklapanje kolektivnog ugovora.

Obzirom do sada u Gradu Imotskom nije bilo niti sindikalne podružnice niti sklopljenog kolektivnog ugovora kao sindikat smo jako zadovoljni  otvorenošću Gradonačelnika za  suradnju i socijalni dijalog.

Također ovdje pohvaljujemo aktivnost sindikalne povjerenice Petre Šućur koja je pored okupljanja članova u novoj podružnici kontinuirano radila na uspostavljanu ovog socijalnog dijaloga.