U MUP-u o nacionalnoj kampanji „Misli na druge – cijepi se!“

Zagreb, 15. srpnja 2021. – Na drugom sastanku Vlade, reprezentativnih sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca predstavljena je nova ideja o vezivanju potpora za očuvanje radnih mjesta s cijepljenjem protiv bolesti COVID-19. Kako je novinarima nakon sastanka rekao ministar rada Josip Aladrović razgovaralo se o tome da se, osim dosadašnjih kriterija, uvede dodatan kriterij, kriterij broja radnika koji posjeduju COVID-potvrdu. Taj kriterij je Vlada postavila na 70 posto kao neku ciljanu vrijednost. Dakle, tvrtke s više od 70 posto cijepljenih dobile bi potpore za sve zaposlene, a one s manjim postocima proporcionalno broju onih s covid-potvrdama.

Ministar je dodao kako će Vlada i za javni sektor donijeti mjere koje će biti komplementarne privatnom sektoru.

Spomenutome sastanku prethodio je sastanak ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića s resornim reprezentativnim sindikatima, među kojima i SDLSN RH, a na kojemu je tema razgovora bila nacionalna kampanja „Misli na druge – cijepi se!“

Tijekom sastanka je napomenuto kako je cijepljenje jedini uspješni način da se u skoroj budućnosti umanji utjecaj koronavirusa na naše života ili da se njegova pojava u budućnosti može držati pod kontrolom zdravstvenog sustava.

Ponovljeno je i kako je cijepljenje dragovoljno i slobodna odluka svakog građanina. Pravo je svake osobe da za sebe donese odluku za koju smatra da je za nju najbolja.

U borbi protiv koronavirusa bitno je odgovorno ponašanje, odnosno ponašanje kojim se poštuju i provode propisane mjere zaštite, te svako ponašanje koje doprinosi prevenciji širenja koronavirusa.

Ostanimo odgovorni u ovoj kriznoj situaciji.

Photo: Josip Regovic/PIXSELL