Na županijskom povjereništvu Osječko-baranjske županije iscrpno o aktivnostima SDLSN RH u protekle dvije godine

Osijek, 9. ožujka 2022. – U Osijeku je održana sjednica županijskog povjereništva Osječko-baranjske županije.

Predsjednica SDLSN RH Iva Šušković podnijela je iscrpno izvješće o radu u protekle dvije godine mandata. Prisutne je upoznala s radom u COVID uvjetima, poduzimanim akcijama radi zaštite zdravlja službenika i namještenika na radnim mjestima, javno promoviranim stavovima vezanim uz COVID potvrde, solidarnosti i zajedništvu temeljem kojeg je SDLSN RH isplatio gotovo dva milijuna kuna članovima čiji su domovi stradali u potresima na zagrebačkom području i Sisačko-moslavačkoj županiji, te požeškom području koje je pogodila elementarna nepogoda. Informirala ih je s kolektivnim pregovorima za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, pregovorima u pravosuđu i nastavnim aktivnostima radi povećanja plaća onima koji nisu obuhvaćeni povećanjem 2019., gubitku reprezentativnosti i poduzetim akcijama i inicijativama za sudjelovanje u pregovaračkom odboru, prvome projektu SDLSN RH i radionicama održanim u sklopu projekta, potpisanim kolektivnim ugovorima i njihovim izmjenama i dopunama na razini jedinica lokalne i područne samouprave (više od sedamdeset), desecima novoutemeljenih sindikalnih podružnica, aktivnostima za poboljšanje prava službenika i namještenika u zatvorskom sustavu, profesionalnih vatrogasaca, u javnim službama…
Pravnice SDLSN RH sudjelovale su i u nizu radnih skupina za izradu zakonskih prijedloga, izmjene pravilnika, samostalno ili u sklopu NHS-a, sindikalne središnjice čiji je SDLSN RH član. Nastavljeno je s održavanjem županijskih povjereništava, započetih početkom mandata, a koji su prekinuti zbog epidemioloških mjera. Do sada smo obišli 11 županija i od toga još jedanput dvije županije radi izbora novog županijskog povjerenika i još jednu ususret obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Intenziviran je posjet sindikalnim podružnicama i razgovori uživo s članovima, kao i međunarodna suradnja sa srodnim sindikatima u Makedoniji i Bosni i Hercegovini…

Govoreći o kolektivnim pregovorima za novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenika napomenula je kako je od početka pregovora održano čak 11 sastanaka. No, niti jedno materijalno pravo državnih službenika i namještenika još uvijek, nažalost, nije utvrđeno. Nova osnovica za izračun plaće i dalje je, također, nepoznata.

U ulozi savjetnika u pregovorima jednom reprezentativnom sindikatu, SDLSN RH nije bio u mogućnost izravno sudjelovati u pregovorima, a naši prijedlozi rješenja, u praksi uočenih, problema, nedorečenosti i nelogičnosti, ali i konkretni zahtjevi, nisu uspjeli doći ni do pregovaračkog stola.

Kolektivnog ugovora više nema, a prava državnih službenika i namještenika su regulirana Vladinom jednostranom Odlukom te državni službenici i namještenici nadalje ovise o volji Vlade koja sada dirigira tempo pregovora za novi Kolektivni ugovor.

Podsjećamo kako su materijalna prava, poput, troškova prijevoza na posao, terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu, otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza i otpremnine za odlazak u mirovinu, potpore za slučaj smrti radnika, smrti člana uže obitelji radnika, za novorođeno dijete, potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, zbog invalidnosti radnika, prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.), dar u naravi, dar djetetu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade i dr. definirana Kolektivnim ugovorom. Niti jedan zakon ih ne definira.

Zaključno, nema dalje ako se ne držimo zajedno. Stvar je u snazi i moći da se izborimo za ono što za nas neće nitko drugi izboriti.