Osnovana nova sindikalna podružnica SDLSN-a u Državnoj školi za javnu upravu

Dana 05. ožujka 2021. godine održana je osnivačka skupština nove sindikalne podružnice u Državnoj školi za javnu upravu u Zagrebu. Skupštini su nazočili Nina Pejanović – koordinatorica za podružnice u gradu Zagrebu te Mladen Pavlović – predsjednik Odbora pravosuđa. Za sindikalnu povjerenicu u novoj podružnici izabrana je Valentina Miličić, a za zamjenicu Sanja Kovačić Bertić. Na skupštini su članovi upoznati sa strukturom Sindikata, radom i pogodnostima koje pruža članstvo u Sindikatu. Našoj novoj sindikalnoj podružnici i svim članovima iste želimo puno uspjeha u sindikalnom radu.