Potpisan Protokol o pregovorima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Zagreb, 23. studenoga 2021. – Nakon prošlotjednog uvodnog sastanka danas je održan prvi konkretan sastanak pregovaračkih odbora reprezentativnih sindikata u državnoj službi i Vlade RH za sklapanje novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na sastanku, na kojemu je u svojstvu savjetnice predstavnika Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a bila i predsjednica SDLSN RH Iva Šušković, potpisan je Protokol o pregovorima za sklapanje KU-a. Budući sastanci održavat će se jedanput tjedno, odnosno svaki utorak. Pregovarat će se o pojedinim materijalnim pravima, a na kraju o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika.

Još nije usuglašen stav o vremenskom važenju novog Kolektivnog ugovora, no u tome kontekstu treba imati na umu da se Vlada RH kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. obvezala s 1. siječnjem 2024. donijeti zakon kojim će se urediti plaće državnih službenika i namještenika.

Ovim putem zahvaljujemo svim našim članovima na konstruktivnim prijedlozima za predstojeće kolektivne pregovore.

Foto: pixabay.com