Produljena prava iz Kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike HCR-a!

Zagreb, 22. prosinca 2021. – Odlukom Vlade, svim službenicima koji u Ministarstvu unutarnjih poslova obavljaju protuminsku djelatnost, a ranije su bili zaposleni u Hrvatskom centru za razminiranje (HCR), zadržana je razina materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike HCR-a.

Donošenju ovakve Odluke uveliko su pridonijeli zajednički napori sindikalnog povjerenika SDLSN RH u sindikalnoj podružnici pirotehničara Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) Domagoja Plemenčića i SDLSN RH, sindikata koji je s Vladom RH 2017. zaključio spomenuti Kolektivni ugovor, a koji je isticao ovih dana.

Rok na koji se produljuje isplata materijalnih prava i drugih naknada određen je kao dan stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika, čije je donošenje predviđeno Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Kako navodi Vlada u obrazloženju, istekom Kolektivnog ugovora plaće službenika Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje bile bi znatno umanjene, što bi moglo rezultirati značajnim odljevom službenika Ravnateljstva civilne zaštite, s obzirom da velika većina tih službenika, zbog prava na staž osiguranja u povećanom trajanju, ima uvjete za ostvarivanje mirovine po posebnim uvjetima. Naglašava se da se radi o službenicima sa specifičnim znanjima te da u MUP-u ni u drugim tijelima državne uprave nema službenika s odgovarajućim znanjima koji bi ih mogli zamijeniti.

Vladina Odluka je razborita, jer razina materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike HCR-a u cijelosti odražava opasnost i važnost protuminskog djelovanja za sigurnost svih građana Hrvatske, komentirala je predsjednica SDLSN RH Iva Šušković.

Vezana vijest:
Produljiti prava iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike HCR-a _sdlsn.hr