Prvi Kolektivni ugovor za službenike Općine Lekenik

Lekenik, 16. listopada 2023. – SDLSN RH i Općina Lekenik sklopili su prvi Kolektivni ugovor za službenike Općine Lekenik kojim su utvrđena prava i obveze iz službe i po osnovi službe službenika u upravnim tijelima Općine Lekenik.

Među ostalim, definirani su radno vrijeme, odmori i dopusti, zdravlje i sigurnost na radu, plaća, dodaci na plaću, prekovremeni rad i bolovanje, te ostala materijalna prava kao i zaštita dostojanstva i zabrana diskriminacije službenika, djelovanje i uvjeti rada sindikata.

Ugovorne strane su se sporazumjele da će svake godine zajednički utvrđivati osnovicu za obračun plaće, s mogućnošću povećanja, ako će, sukladno propisima, financijske mogućnosti proračuna to dopuštati, te će temeljem toga načelnik donijeti odluku o visini osnovice.

Službenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i za vrijeme dolaska i odlaska na posao.
Poslodavac je preuzeo i obvezu uplate dobrovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja za službenike koje pokriva godišnji sistematski pregled.