U iščekivanju Vladine Uredbe o dodacima na plaće za povećanu opasnost za život i zdravlje profesionalnih vatrogasaca

Zagreb, 10. listopada 2023. – I dok događaji poput požara na prostoru osječke tvrtke za preradu i skladištenje plastike pune novinske stupce crne kronike, Vlada RH ne žuri, u odnosu na „naše junake“ profesionalne vatrogasce, ispuniti svoju zakonsku obvezu po pitanju reguliranja njihovog dodatka na plaće za povećanu opasnost za život i zdravlje, te drugih zakonom predviđenih dodataka.

Obvezu isplate dodatka za rad na poslovima, na kojima niti uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštiti radnika od opasnosti, propisuje već Zakon o radu, a posebno je za vatrogasce predviđen Zakonom o vatrogastvu iz 2019. godine na način da je Vlada još 2020. bila dužna utvrditi visinu dodatka za povećanu opasnost za život i zdravlje Uredbom. No Vlada to još nije učinila.

Glavni vatrogasni zapovjednik to pitanje je donekle riješio čl. 31. Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023). S obzirom na to da je člankom 31. navedenog pravilnika, koji je stupio na snagu 1. svibnja 2023., propisano da do donošenja Uredbe Vlade o tome, vatrogascima pripada dodatak za posebne uvjete rada najmanje u visini koliko iznosi postojeći dodatak za državne službenike. Interventinim vatrogascima državnim službenicima pripada dodatak od 25 posto temeljem Uredbe Vlade o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 63/2021).

Dok su temeljem Pravilnika Glavnog vatrogasnog zapovjednika neki osnivači to svojim postrojbama osigurali, neki, ipak, nisu. Kako ih prethodno nisu potaknuli zakoni, niti činjenica što se vatrogascima priznaje beneficirani radni staž, tako ih nije potaknuo niti Pravilnik koji regulira to pitanje do donošenja Uredbe Vlade i koji je stupio na snagu 1. svibnja 2023.

Nemili događaji se mogu bilo gdje dogoditi, osobito kada javne vatrogasne postrojbe pružaju usluge industriji, bilo redovito, bilo kod incidenata kao što je bio ovaj u Osijeku. Javne vatrogasne postrojbe među prvima izlaze na teren kod elementarnih nepogoda, izlažu svoje živote pri spašavanju drugih, a mi još uvijek s nekim osnivačima raspravljamo hoće li i kada početi isplaćivati pripadajuće uvećanje plaće za to.

Vatrogascima za obavljanje posla u tako teškim uvjetima treba kako međusobna složnost i solidarnost, tako i podrška osnivača, ali i Vlade RH koja će se ogledati u donošenju propisane Uredbe, odnosno jasnom i nedvosmislenom reguliranju plaća, odnosno dodataka koji im sukladno zakonu pripadaju te osiguranju dostatnih financijskih sredstava za to.

Foto: Facebook HVZ