Vlada pozvala sindikate državnih i javnih službi na kolektivne pregovore

Zagreb, 27. listopada  2020. – Dana 2. lipnja, činom potpisivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, službeno su završili kolektivni pregovori reprezentativnih sindikata državnih službi i Vlade RH.  Tada je, među ostalim, postignut dogovor kako će se državnim službenicima i namještenicima ranije dogovoreno uvećanje osnovice za obračun plaće (dva plus dva posto) početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine, te da će od toga datuma iznositi 6.044,51 kunu, a da će se o božićnici pregovarati s novom Vladom RH uoči donošenja proračuna za 2021. godinu.

Vlada RH je 22. listopada donijela odluke o pokretanju postupaka pregovora i imenovanju pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske pri sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike imenovani su Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao predsjednik te članovi, dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija, dr. sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja, dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave i dr. sc. Mario Banožić, ministar obrane.

Kako se navodi na stranici Ministarstva rada, pregovori će se odnositi na visinu isplate nagrade za božićne blagdane za 2020. godinu, ali da će se otvoriti i razgovori o visini osnovice za obračun plaće u 2021. godini.