Vrhovni sud presudio – štrajk službenika i namještenika u sudovima je zakonit

Zagreb, 20. lipnja 2023. (vsrh.hr) – Vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske je dana 19. lipnja 2023. odbilo žalbu tužiteljice Republike Hrvatske te potvrdilo prvostupanjsku odluku Županijskog suda u Zagrebu kojim je odbijen tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nezakonitosti štrajka kojeg je organizirao i najavio tuženik, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske s početkom od 5. lipnja 2023. do ispunjenja zahtjeva.

Zaključeno je da se radi o štrajku organiziranom u svrnu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa iz čl. 205. st. 1. Zakona o radu, stoga, sindikat koji organizira štrajk za tu svrhu ne mora biti utvrđen kao reprezentativni. Reprezentativnost je potrebna ako se radi o štrajku iz čl. 205. st. 2. Zakona o radu, dakle, štrajku zbog spora o sklapanju izmjena ili obnovi kolektivnog ugovora, o čemu u ovom slučaju nije riječ.

Ocijenjeno je da postoji ovlaštenje tuženika na organiziranje štrajka jer se takvo pravno shvaćanje temelji na analizi pravnih normi Zakona o radu, koje uređuju institut prava na štrajk, Ustava Republike Hrvatske, kao i Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Pri tome, naglašeno je, da je pravo na isplatu plaće za obavljeni rad osnovno i najvažnije pravo radnika iz radnog odnosa, kao i temeljno pravo iz Ustava koje jamči svakom zaposleniku pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život.

Opširnije – PRESUDA VRHOVNOG SUDA RH