Županijsko povjereništvo Zagrebačke županije

Zagreb, 21. listopada 2022. – Aktivnosti SDLSN RH tijekom aktualnog mandatnog razdoblja, te najnovija zbivanja u državnoj službi, zatvorskom sustavu, vatrogastvu, carinskoj službi, javnim službama, utjecaj skorašnjeg ukidanja granične kontrole na kopnenim i pomorskim hrvatskim granicama sa zemljama šengenskog prostora na državne službenike … neke su od tema o kojima se razgovaralo na Županijskom povjereništvu Zagrebačke županije.

Razgovaralo se i o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te komentarima SDLSN RH kojima se aktivno uključio u javno savjetovanje o izmjenama toga Zakona.

SDLSN RH je već ranije uputio Ministarstvu financija, saborskom Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, te klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru svoj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi umanjenja posljedica inflacije, SDLSN RH predlaže povećanje mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Umjesto sada propisanih 20 posto, predlaže da masa sredstava za plaće iznosi do 30 posto prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini.

Predlaže se i da prihodi ostvareni s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija više ne predstavljaju osnovu za umanjenje mase sredstava za plaće.