OBAVIJEST ČLANOVIMA SDLSN RH – državnim službenicima i namještenicima u 2016. godini

Zagreb, 11. studenoga 2021. – Obavještavamo svoje članove da je Vrhovni sud u oglednom sporu o pitanju osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u 2016. odgovorio da se temeljem Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. prosinca 2016. i Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 2016. plaća državnih službenika i namještenika u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. može obračunavati samo primjenom osnovice od 5.108,84 kune.

S obzirom da se plaća tako i obračunavala, iz navedenog odgovora Vrhovnog suda RH ne proizlazi osnovanost zahtjeva državnih službenika i namještenika za isplatu plaće u 2016. godini po osnovici uvećanoj šest posto, odnosno osnovici od 5.415,37 kuna.

Podsjećamo da je SDLSN RH tijekom 2020. bio izložen pritiscima nekih članova koji su bili potaknuti podnošenjem tužbi za šest posto u organizaciji nekih drugih sindikata u državnoj službi te su inzistirali na podnošenju takvih tužbi. Sve smo to vrijeme članove upozoravali na visoku rizičnost takvih tužbi i na troškove izgubljenog spora, te stoga podnošenje takvih tužbi nismo preporučivali.

Međutim, u srpnju ove godine objavljeno je pokretanje oglednog spora državnog službenika pred Vrhovnim sudom, čime se pojavila prilika da se postupci pokrenu bez rizika od troška, a da se nastave ovisno o odluci Vrhovnog suda, o čemu smo obavijestili svoje članove.

Da je Vrhovni sud na postavljena pitanja u oglednom sporu odgovorio na način da se državnom službeniku tijekom 2016. godine plaća trebala obračunavati po osnovici od 5.415,17 kuna, tužbe bi bile podnesene. Pošto je Vrhovni sud odgovorio suprotno, podnošenje tužbi je neosnovano, odnosno izazvalo bi nepotreban trošak za tužitelje, za koji slučaj smo Vam već najavili da tužbe nećemo podnositi.

Stoga Vas zaključno obavještavamo da Sindikat po dostavljenoj dokumentaciji za utuživanje razlike plaće državnih službenika i namještenika u 2016. od šest  posto neće dalje postupati.

Za naše članove u javnim službama za koje je Vrhovni sud 1. prosinca 2020. godine zauzeo drukčije stajalište s obzirom na potpisane kolektivne ugovore i sporazume koji se na njih odnose, započeti sudski postupci i dalje teku, te se donose sudske odluke kojima se usvajaju njihovi tužbeni zahtjevi.

RJEŠENJE VRHOVNOG SUDA

Vezane vijesti:
Vrhovni sud RH odlučivat će o pitanju osnovice za izračun plaće državnim službenicima u 2016. _18. kolovoza 2021.
Mirno rješenje spora radi uvećanja osnovice za obračun plaće za šest posto – odgovori na česta pitanja _30. srpnja 2021.
Spor radi isplate razlike plaće u 2016. – obavijest članovima _16. srpnja 2021.
JAVNI SLUŽBENICI USPJELI U SPORU PROTIV DRŽAVE RADI ISPLATE PLAĆE UVEĆANE ZA 6% _21. prosinca 2020.