SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Ugovorne strane Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenuju zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora.

Komisija ima sedam članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi Komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova.

Sjedište Komisije je pri Ministarstvu uprave u Zagrebu, Maksimirska 63.

Komisija donosi poslovnik o radu.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova.

Ugovorne strane (uključujući državna tijela i podružnice sindikata) mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora.

Službenici i namještenici mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu Kolektivnog ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti u WORD formatu na mrežnim stranicama Ministarstva uprave.

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@uprava.hr 

Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/17

Poslovnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 104/13

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka
Tumačenja odredbi članka 59. Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 89/12

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka
Tumačenja odredbi članka 59. Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 93/08

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 92/04, 141/04 i 150/04

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 3/02 i 45/02

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu